نمایشگاه الکامپ سال 1391

93. 08. 06
بازدید: 515

نمایشگاه الکامپ سال 1391

همایش و نمایشگاه الکامپ از تاریخ 19 الی 21 سال 1391 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید که سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی به نمایندگی از تمامی اعضای خود در این نمایشگاه حضور داشت.