00. 12. 11
بازدید: 214

دوره آموزشی نصب و راه اندازی ردیاب خودرو و موتور سیکلت توسط سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی و باهمکاری کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
00. 07. 28
بازدید: 789

دوره آموزشی نصب و راه اندازی ردیاب خودرو و موتور سیکلت لندر توسط شرکت آریا شایگان الکترونیک و با حمایت سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی در محل سندیکا برگزار شد.

ادامه مطلب