برگزاری دوره آموزشی نصب و راه اندازی ردیاب خودرو و موتورسیکلت

00. 12. 11
بازدید: 215

دوره آموزشی نصب و راه اندازی ردیاب خودرو و موتور سیکلت توسط سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی و باهمکاری کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

سرفصل های آموزشی این دوره عبارتند از:

1. آشنایی با سیستم برق خودرو

2. آشنایی با سیستم برق موتور سیکلت

3. آشنایی با سیستم برق خودروهای سنگین

4. آشنایی با سیستم برق سایر وسایل نقلیه

5. نحوه شناسایی برق در سیم کشی و اتصال ردیاب

6. نحوه اتصال رله قطع سوخت و برق

در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.