99. 10. 08
بازدید: 160

سیستم های مکان یابی چگونه به کمک آتشنشانان می آیند؟

سیستم های مکان یابی چگونه به کمک آتشنشانان می آیند؟

امروزه ایستگاه های آتش نشانی از مکان یاب های GPS استفاده می کنند. وقتی که زبانه های آتش از کنترل خارج شوند «آتش نشانان» تمامی تجهیزات خود را بسیج می کنند و استراتژی هایی را در پیش می گیرند تا آتش را به سرعت و در امنیت کامل خاموش کنند. کنترل و محدودسازی حجم عظیم آتش در مساحت های بالا نیاز به نیروی انسانی آموزش دیده و تجهیزات کامل و بروز دارد.

ادامه مطلب
99. 10. 08
بازدید: 205

بررسی سیستم کنترل دسترسی پرسنل و خودرو RFP

بررسی سیستم کنترل دسترسی پرسنل و خودرو RFP

سیستم کنترل دسترسی فیزیکی، سیستمی متشکل از نرم‌افزار و سخت‌افزار و افراد (شامل پرسنل، نگهبان و غیره) بوده، که وظیفه اجرای سیاست‌ها و قوانین عبور به محیط‌های تردد (Access area) را به عهده دارد. دسترسی فیزیکی توسط فرد و یا خودرو می‌تواند به روش‌های متفاوتی مانند پرداخت پول، تایید هویت و غیره صورت پذیرد.

ادامه مطلب