تقویم برگزاری جلسات سندیکا در سال ۱۳۹۹

99. 02. 15
بازدید: 1973

تقویم برگزاری جلسات سندیکا در سال ۱۳۹۹به گزارش روابط عمومی سندیکا، در سال ۱۳۹۹ طبق روال سندیکا که از بدو تاسیس تاکنون رعایت شده است، جلسات هیات مدیره هر دو هفته یک بار و جلسات کمیته ها با فاصله زمانی ۴ هفته یکبار در محل خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران و یا به صورت Skype برگزار خواهد شد.

باتوجه به اینکه همواره دستور جلسه برای بررسی وضعیت جاری و برنامه ریزی های آتی سندیکا وجود دارد این تقویم برای تمامی اعضاء ارسال می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان تشکیل هر یک از جلسات هیات مدیره و کمیته های سندیکا در سال ۱۳۹۹ می توان به جدول تقویم رویدادهای سندیکا مراجعه کرد:

مشاهده و دریافت فایل تقویم برگزاری جلسات