مزایا و شرایط عضویت

بازدید: 11960

مزایا و شرایط عضویت در سندیکا

 

سندیکا مزایای عضویت:

سندیکا دریافت تاییدیه و صدور معرفی نامه از سندیکا برای اخذ ویزای کشورهای مختلف جهت امور کاری.

سندیکا صدور معرفی نامه از سندیکا جهت دریافت تسهیلات به صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک ها (با رعایت مقررات و بررسی صلاحیت متقاضی).

سندیکا اخذ معرفی نامه و تاییدیه رسمی سندیکا برای به ثبت رساندن نمونه محصول، در مرکز ثبت علائم تجاری و اختراعات با هدف ممانعت از کپی شدن محصول از سوی افراد غیر مسئول.

سندیکا بهره مندی ار حمایت کارشناسی سندیکا در زمینه تعیین قیمت محصولات و مواجهه با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

سندیکا بهره مندی از تخفیف ویژه برای استفاده از دوره های آموزشی متنوع سازمان مدیریت صنعتی.

سندیکا استفاده رایگان از کارگاه های آموزشی تخصصی سندیکا که در شاخه های مختلف فنی، تکنولوژیک و مدیریتی و با همکاری دانشگاه ها برگزار می شود.

سندیکا ثبت رایگان مشخصات اعضاء و معرفی شرکت ایشان در وب سایت رسمی سندیکا.

سندیکا معرفی اعضاء بعنوان تولیدکننده معتبر و تحت ضمانت سندیکا به کلیه مشتریان.

سندیکا بهره مندی اعضاء، بستگان درجه یک و کلیه کارمندان او از خدمات بیمه درمانی تکمیلی و سایر انواع بیمه (حوادث، آتش سوزی، مسوولیت، خودرو) با نرخ ها و تخفیف های ویژه از بیمه های رسمی و معتبر کشور.

سندیکا بهره مندی از تخفیف ویژه برای اجاره غرفه در نمایشگاه ها.

سندیکا بهره مندی از تخفیف ویژه برای استفاده از خدمات مشاوره ای کارشناسان خبره در حوزه های مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی و...

سندیکا بهره مندی از خدمات و برنامه های سندیکا در حوزه بازاریابی داخلی و صادراتی و حضور در بازارهای خارجی.

سندیکا بهره مندی از خدمات سندیکا در زمینه بازدید از نمایشگاه های مهم در کشورهای صاحب نام.

سندیکا بهره مندی از مشاوره، حمایت و حکمیت کارشناسی سندیکا در حوزه دعاوی درون صنفی و برون صنفی.

سندیکا %20 تخفیف  از شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی (اپیل) برای بررسی دستگاه ها.


سندیکا شرایط و مدارک مورد نیاز جهت عضویت:

سندیکا رزومه کامل و دقیق شرکت.
سندیکا نسخه ای از تمام روزنامه های رسمی مربوط به تاسیس و هر گونه تغییرات پس از آن.
سندیکا نسخه ای از رزومه شخصی مدیر عامل.
سندیکا نسخه ای از آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل.
سندیکا نسخه ای از شناسنامه و هر دو روی کارت ملی مدیر عامل.
سندیکا نسخه ای از یک مورد یا همه موارد زیر که هنوز اعتبار داشته باشد:
سندیکا گواهی عضویت در سازمان نظام صنفی.
سندیکا مجوز شورای عالی انفورماتیک.
سندیکا مجوز تولید و پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
سندیکا کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی.
سندیکا ارائه اصل فیش واریز وجه مربوط به پرداخت های زیر:
الف- ورودیه اولیه مبلغ بیست و پنج میلیون ريال (25.000.000 ريال).
ب- حق عضویت ماهیانه به ازای هر ماه چهار میلیون و پانصد هزار ريال (4.500.000 ريال) که هر شش ماه یک بار مبلغ بیست و هفت میلیون ريال (27.000.000 ريال) پرداخت می شود.


سندیکا شماره حساب سندیکا نزد بانک پارسیان شعبه شهید بهشتی شرقی (شعبه 1022):

سندیکا شماره کارت: 6221061216939977
سندیکا شماره حساب: 47000.415551.604
سندیکا شماره شبا: IR.5305.4010.2247.0004.1555.1604

لطفا پس از واریز وجه، حتما نسخه فیش واریزی مربوطه را به دبیرخانه سندیکا ارائه فرمایید.

 

فرم الکترونیکی عضویت