اساسنامه سندیکا

بازدید: 10987

اساسنامه سندیکا

 

سندیکا اساسنامه سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی:

در اوایل مهر ماه ۱۳۹۵ جلسه مجمع عمومی فوق العاده سندیکا برگزار گردید. در این جلسه پیشنهاد اصلاح و تکمیل اساسنامه مورد بررسی و تصویب حاضرین قرار گرفت.

مهم ترین تغییر در نگارش جدید اساسنامه عبارت است از اصلاح و تکمیل حوزه فعالیت های سندیکا که به شرح زیر به تصویب رسید:

سامانه های شناسایی و مکان یابی عبارتند از انواع سخت افزار، نرم افزار، خدمات و محتوا در حوزه های زیر به صورتی که منجر به راه حل یا محصول یا سامانه قابل ارائه به بازار باشد.


سندیکا حوزه های مورد نظر عبارتند از:

سندیکا فناوری اینترنت اشیاء (Internet of Things: IoT)

سندیکا سامانه های ارتباطات اشیاء (Machine to Machine Systems: M2M)

سندیکا فناوری رادیو شناسه (RFID)

سندیکا سامانه های موقعیت یاب جهانی (Global Navigation Satellite Systems: GNSS, GPS, BeiDou, Glonass, Galileo)

سندیکا سامانه های پرداخت الکترونیک (Electronic Payment)

سندیکا سامانه های حمل و نقل هوشمند (Intelligent Transport(ation) Systems: ITS)

سندیکا سامانه های مکان محور (Location Based Systems: LBS)

سندیکا سامانه های مدیریت ناوگان (Fleet Management Systems: FMS)

سندیکا سامانه های مکان یابی خودرو (Automatic Vehicle Location: AVL)

سندیکا مسیریابی (Navigation)

سندیکا ردیابی (Tracking)

سندیکا کارت هوشمند (Smart Card)

سندیکا شهر هوشمند (Smart City)

سندیکا زندگی هوشمند (Smart Life)

سندیکا سامانه های اطلاعات جغرافیایی (Geospatial Information Systems: GIS)

سندیکا سنجش از دور (Remote Sensing: RS)

 

برای دریافت فایل اساسنامه سندیکا

کلیک کنید و یا QR Code را اسکن نمایید.

دانلود اساسنامه سندیکا